Projekty
 

 

OPAKOVATELNÉ PROJEKTY: [1] RODINNÝ DŮM JUNIOR 
Zastavěná plocha	- 108 m2
Užitná plocha		- 155 m2
Obytná plocha 	- 79 m2
Obestavěný prostor     - 600 m3
Rozpočtové náklady - 1 750 000 Kč [2] RODINNÝ DŮM JUNIOR II 
Zastavěná plocha	- 108 m2
Užitná plocha		- 155 m2
Obytná plocha		- 79 m2
Obestavěný prostor	- 580 m3
Rozpočtové náklady	- 1 700 000 Kč [3] RODINNÝ DŮM CLASSIC
Zastavěná plocha	- 114 m2
Užitná plocha		- 178 m2
Obytná plocha		- 118 m2
Obestavěný prostor	- 650 m3
Rozpočtové náklady	- 1 900 000 Kč [4] RODINNÝ DŮM EXEMPLAR
Zastavěná plocha	- 124 m2
Užitná plocha		- 188 m2
Obytná plocha		- 135 m2
Obestavěný prostor	- 700 m3
Rozpočtové náklady	- 2 000 000 Kč [5] RODINNÝ DŮM FAMILY
Zastavěná plocha	- 99 m2
Užitná plocha		- 141 m2
Obytná plocha		- 100 m2
Obestavěný prostor	- 600 m3
Rozpočtové náklady	- 1 750 000 Kč [6] RODINNÝ DŮM STANDARD
Zastavěná plocha	- 118 m2
Užitná plocha		- 184 m2
Obytná plocha		- 126 m2
Obestavěný prostor	- 660 m3
Rozpočtové náklady	- 1 950 000 Kč [7] RODINNÝ DŮM SUPERIOR
Zastavěná plocha	- 124 m2
Užitná plocha		- 189 m2
Obytná plocha		- 143 m2
Obestavěný prostor	- 680 m3
Rozpočtové náklady	- 2 000 000 Kčnahoru
     
     
 

OPAKOVATELNÉ PROJEKTY RODINNÝCH DOMŮ

 
  INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY  
  CENÍK PROJEKTŮ A PROJEKTOVÝCH PRACÍ  
 
 
OPAKOVATELNÉ PROJEKTY
RODINNÝCH DOMŮ

Obsahem projektové dokumentace je:
Projekt stavby: technická zpráva, technická zpráva požární ochrany, rozpočet, výkresy - základy, půdorysy jednotlivých podlaží, řez(y), krov, pohledy, detaily, skladby podlah, výpis oken a dveří.
Projekt statiky: technická zpráva, výkres skladby stropu, výkresy - výztuže základů, věnců a překladů, schodiště, výpis materiálů.
Projekt zdravotechniky: technická zpráva, výkresy - vodoinstalace, plynoinstalace, kanalizace, výpis materiálů.
Projekt vytápění: technická zpráva, výkresy - rozmístění těles vč. dimenzí a rozvodů, výpis materiálu, výpočet tepelných ztrát.
Projekt elektroinstalace: technická zpráva, výkresy - schéma rozvodů jednotlivých podlaží, schéma rozvaděče, hromosvod, výpis materiálu.

Projektová dokumentace neobsahuje: vzhledem k individualitě stavebních pozemků a inženýrských sítí dokumentace neobsahuje osazení domu do terénu a připojení na inženýrské sítě.
V případě zájmu jsme po dohodě se zákazníkem zajistit i tyto projektové práce a inženýrské činnosti.


Ukázkové listy opakovatelných projektů
ve formátů pdf:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

Poznámka:
pokud máte problémy se zobrazováním listů projektů, zkuste kliknou na odkaz opačným (pravým) tlačítkem myši a zvolte možnost "Uložit cíl jako...". Zadejte místo ve Vašem počítači, kam si přejete list uložit.

Úpravy typového projektu
Typový projekt je možné v určité míře na základě požadavků stavebníka upravit. Tyto úpravy lze provést na základě individuální dohody.
Typový projekt je možné též dodat jako zrcadlový obraz základního projektu. Zrcadlový obraz je proveden pouze u projektu stavby.

Ceny
Ceny opakovatelných projektů najdete zde
.

 


INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY
Individuální projekt vychází z požadavků stavebníka a možností daných stavebním pozemkem a územním plánem. Nejčastěji jsou to projekty řadové zástavby, dvojdomků, rekonstrukcí, půdních vestaveb a nových staveb po předchozích demolicích.

Obsahem takových projektových dokumentací je:
Projekt pro vydání územního povolení: původní zpráva, situační výkres, pohledy.
Projekt pro vydání stavební povolení: souhrnná technická zpráva, výkresy - základy, půdorysy jednotlivých podlaží, řez(y), pohledy, krov, strop, detaily, skladby podlah.
Realizační projekt: stavební část, projekt statiky, zdravotechniky, vytápění, elektroinstalace.
Tento stupeň dokumentace většinou slouží při stavbě na klíč.

 

 

CENÍK PROJEKTŮ A PROJEKTOVÝCH PRACÍ
Při stanovení ceny projektových prací a inženýrských činností vycházíme ze "Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových a inženýrských činností".
Cena díla je však velmi individuální, vychází konkrétních požadavků stavebníka a tomu je též upravena na míru tak, aby projektant i zákazník byli spokojeni nejen s cenou, ale i z rozsahem a kvalitou práce.

Ceny opakovatelných (typových) projektů jsou uvedeny v tabulce.
— prohlížení cenik_typove.htm
— ke stažení cenik_typove.zip v archivu zip

 
     
     
 
  design (c) &rysek 2001