Co je dobré vědět dřív,
než začnete stavět
 

 

nahoru
 
 
  ZAČÍNÁME SE STAVBOU  
 

Projektová dokumentace
Rozsah projektové dokumentace může být různý podle toho, do jakého stupně má být dokumentace zpracována. Jednotlivé stupně jsou:
1) dokumentace pro vydání územního rozhodnutí,
2) dokumentace pro vydání stavebního povolení,
3) realizační projekt.

Nejběžnějším stupněm vypracování dokumentace pro stavebníka pro stavbu svépomocí je dokumentace ke stavebnímu povolení.

Pokud se stavebník chystá postavit dům na klíč, nevyhne se realizačnímu projektu, který obsahuje kromě stavební části také projekty instalací, včetně rozpočtů a výkazů materiálů.

Obsah a rozsah dokumentace a podkladů přikládaných upravuje Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.

 
 
 
     
předchozí
územní rozhodnutí a stavební povolení
   design (c) &rysek 2001