Co je dobré vědět dřív,
než začnete stavět
 

 

nahoru
 
 
  Inženýrské sítě  
 

Elektroinstalace
Ze zákona vyplývá, že novostavba musí být napojena na rozvodnou síť energetických společností.

Napojení rodinných domků se v součastné době provádí zemním kabelem do HDS. Zákon předepisu umístnění HDS a Rozvaděče měření RE na hranici pozemku.

Provádění rozvodů vnitřních instalací je nutné svěřit odborné firmě.

 
 
 
     
předchozí
vodoinstalace
   design (c) &rysek 2001