Co je dobré vědět dřív,
než začnete stavět
 

 

nahoru
 
 
  Inženýrské sítě  
 

Kanalizace
Stavba musí být napojena na veřejnou kanalizaci, pokud je to technicky možné, v opačném případě je nutno realizovat zařízení na zneškodňování odpadních vod - čistírnu odpadních vod, případně žumpu.

 
 
 
     
předchozí
stavební materiály
   design (c) &rysek 2001