Co je dobré vědět dřív,
než začnete stavět
 

 

nahoru
 
 
  ZAČÍNÁME SE STAVBOU  
 

Kolaudace
Před požádáním stavebního úřadu o kolaudaci stavby je třeba si připravit spoustu dokladů. Pokud jste si nechali postavit na klíč, tyto doklady vám zajistí buď stavební firma nebo manažer stavby. V případě stavby svépomocí je třeba zajít na stavební úřad a vyžádat si informace. Většina stavebních úřadů má seznam požadovaných dokladů již na žádosti o kolaudaci.

Pokud je stavba provedena v souladu s projektovou dokumentací a stavebním povolením, můžeme požádat o kolaudaci. V opačném případě je nutné dát do souladu dokumentaci stavby se skutečným stavem a stavebním povolením, případně požádat stavební úřad o změnu stavby před jejím dokončením.

Při kolaudaci si stavební úřad vyžádá požadované doklady a zkontroluje zda byl dodrženy podmínky stavebního povolení a projekt. Pokud neshledá důvody k přerušení, vydá kolaudační rozhodnutí a vám již nezbývá než se nastěhovat do nového domova.

 
 
 
     
předchozí
inženýrské sítě
   design (c) &rysek 2001