Co je dobré vědět dřív,
než začnete stavět
 

 

nahoru
 
 
  ZAČÍNÁME SE STAVBOU  
 

Stavba na klíč — výběr firmy
Při výstavbě na klíč čeká na stavebníka laika mnoho nástrah, které při prvotním zápalu pro věc nedokáže odhadnout.

Stavebník musí mít nejen znalosti v oboru stavební, ale také i právní a manažerské. Již při výběru firmy na něj čeká nejedno překvapení. Proto je pro stavebníka nanejvýš vhodné, pokud svěří celou stavbu do rukou spolehlivého manažera, který bude hájit zájmy investora od zadání projektu až po kolaudaci stavby. Manažer nejen zajistí výběr firmy, ale také pomůže s uzavřením smlouvy a zabezpečí smlouvu tak, aby chránila zájmy stavebníka. Při zahájení stavby potom kontroluje průběh stavebních prací, jejich kvalitu, dodržování termínů a efektivní využívání finačních prostředků.

V konečném důsledku je manažer hmotně zainteresován na vyhledávání úsporných řešení. Odborný dohled nad stavebními pracemi garantuje kvalitní výsledek.

 
 
 
     
předchozí
kolaudace
   design (c) &rysek 2001