Co je dobré vědět dřív,
než začnete stavět
 

 

nahoru
 
 
  Inženýrské sítě  
 

Plynoinstalace
Plynovody místních sítí jsou vybudovány z ocelových trubek, nově budované častěji z trubek a tvarovek z umělých hmot, z lPE - lehčený polyethylen. Plynovody místních sítí jsou vedeny pod terénem. Tyto jsou nejčastěji středotlaké a nízkotlaké.

Plynovodní přípojka je zařízení sloužící k připojení odběrného plynového zařízení na plynárenské rozvodné zařízení. Sahá od plynovodu až k hlavnímu uzávěru odběrného plynového zařízení a je již součástí domovního plynovodu. O tom, kde bude přípojka na plynovodní řad, a kde bude umístěn hlavní uzávěr odběrného zařízení rozhoduje, po dohodě s majitelem připojovaného objektu, dodavatel plynu. Obecně platí pravidlo, že pokud je před domem oplocená předzahrádka, umísťuje se plynový uzávěr s regulátorem a plynoměrem na hranici pozemku.

Pro připojení domu na plynovod je třeba vydání stavebního povolení. Zřízení plynovodní přípojky je nutné svěřit odborné firmě.

 
 
 
     
předchozí
elektroinstalace
   design (c) &rysek 2001