Co je dobré vědět dřív,
než začnete stavět
 

 

nahoru
 
 
  ZAČÍNÁME SE STAVBOU  
 

Stavba svépomocí
Pokud se rozhodnete stavět svůj dům vlastními silami, stanete se nejen zedníkem, ale i také nákupčím, manažerem, rozpočtářem, pomocným dělníkem a ještě mnoha dalšími profesemi souvisejícími se stavebnictvím. Proto před zahájením výstavby byste si měli vypracovat rozpočet nákladů, výpis materiálu a stručný harmonogram prací tak, aby jste nebyli zaskočeni již při zahájení stavby.

Stavebník si musí rozmyslet, co který den se chystá vystavět a tomu připravit a zajistit potřebný materiál, nářadí, případně i také mechanizaci. Předejdete tak mnoha zmatkům, které by nastali při zahájení prací.

Důležitým pomocníkem se vám stane projektant, který zajistí odborné vedení stavby a pomůže při nesnázích a nejasnostech. V každém případě si stavebník musí vymezit spoustu času, který stráví nejen na stavbě, ale i objížděním stavebnin a nákupem materiálu.

 
 
 
     
předchozí
stavba na klíč
   design (c) &rysek 2001