Co je dobré vědět dřív,
než začnete stavět
 

 

nahoru
 
 
  Inženýrské sítě  
 

Vodoinstalace
Stavba musí mít zásobování pitnou vodou. To je možné dvěma způsoby - vybudováním vlastní studny anebo připojením na veřejný vodovodní řád. Vodovody jsou vedeny pod terénem v nezámrzné hloubce.

Vodovody jsou vybudovány z trubek ocelových nebo z rPE - rozvětvený polyethylen. Vodovodní přípojka slouží k připojení domu na vodovodní zařízení. O tom, kde bude přípojka napojena na rozvodný řád, rozhoduje po dohodě se stavebníkem vlastník vodovodního řádu.

Přípojka musí být umístěna pod terénem v nezámrzné hloubce. Hlavní uzávěr vody se umísťuje mimo objekt do šachty, u novostaveb dovnitř domu na stěnu.

Pro připojení na vodovod je třeba vydání stavebního povolení.

 
 
 
     
předchozí
kanalizace
   design (c) &rysek 2001