Co je dobré vědět dřív,
než začnete stavět
 

 

nahoru
 
 
  ZAČÍNÁME SE STAVBOU  
 

Z čeho budeme stavět
Pro výběr stavebního materiálu si NOSNÉ KONSTRUKCE rozdělíme na
svislé (stěny, sloupy, pilíře) a vodorovné (stropní) konstrukce.

Na svislé konstrukce se v našich podmínkách nejčastěji používají pálené keramické cihly a tvarovky, pórobetonové tvárnice, případně betonové a železobetonové panely se zateplením. Dalšími, méně častými materiály jsou polystyrénové a na bázi dřeva bednící tvárnice zalité betonem.

Na vodorovné konstrukce používají keramické vložky do nosníků ocelových a železobetonových, dále železobetonové monolitické a montované panely a dřevěné konstrukce.

Pro vhodný výběr materiálu je nutné volit mezi cenou, pracností, rychlostí a možností svépomocné výstavby.
Pro podmínky výstavby rodinných domů v našich podmínkách se stále nejčastěji používají materiály pálené a pórobetonové u svislých konstrukcí, a montované keramické a betonové konstrukce.

Na KONSTRUKCE KROVU se používá nejčastěji smrkové dřevo, méně obvyklé jsou konstrukce z jiných materiálů.

Na KONSTRUKCE STŘECHY lze použít jak pálenou a betonovou krytinu, tak i na bázi asfaltových pásů. Druh použité krytiny však i závisí na podmínkách daných územním plánem pro danou lokalitu.

 
 
 
     
předchozí
stavba svépomocí
   design (c) &rysek 2001